Αρχική σελίδα » Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Από το 2008 καταβάλλονται συντονισμένες προσπάθειες το Μουσείο να υπερβεί τις εγγενείς αδυναμίες πολλών, εγχώριων και μη, πανεπιστημιακών Μουσείων, περισσότερο ή λιγότερο κρυμμένων εντός των πανεπιστημιοπόλεων, και να υποδεχθεί μαθητές-τριες, προσφέροντας αξιόπιστα εκπαιδευτικά προγράμματα που εξυπηρετούν στοχευμένες ανάγκες των μαθητών-τριών και των δασκάλων τους και παράλληλα λειτουργούν ως κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές να έχουν μια πρώτη επαφή με το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Έκτοτε έχουν υλοποιηθεί δέκα εκπαιδευτικά προγράμματα: