Αρχική σελίδα » Δραστηριότητες

Δράσεις

Ως βασικός άξονας της αποστολής του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης έχει τεθεί η θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας σε θέματα ερμηνείας και επιμέλειας αρχαιολογικών αντικειμένων και σύγχρονων έργων τέχνης, παρουσίασης και προβολής της πολλαπλής σημασίας τους για την ιστορία του πολιτισμού και της τέχνης. 

Νέα προοπτική στον ερευνητικό και διδακτικό προσανατολισμό του Μουσείου προσέδωσε η ίδρυση και λειτουργία από το 2010 στον χώρο του, Μονάδας Συντήρησης, άρτιας εξοπλισμένης, και η ταυτόχρονη εξασφάλιση από το Υπουργείο Πολιτισμού άδειας μεταφοράς αρχαιολογικού υλικού από τις ανασκαφές των μελών ΔΕΠ του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, για μικρό χρονικό διάστημα, με σκοπό τη μελέτη και συντήρησή τους.

Το Μουσείο έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια από χώρο έκθεσης αντικειμένων σε ένα δυναμικό πεδίο εκπαίδευσης, άσκησης και μελέτης για το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, εντός και εκτός του αυστηρού πλαισίου των μαθημάτων τους, μέσω της καθημερινής πραγματοποίησης μαθημάτων και φροντιστηριακών ασκήσεων. Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, το Μουσείο εξελίσσεται και σε χώρο έμπνευσης και δημιουργίας για τους φοιτητές, μέσα από την οργάνωση διαδραστικών εργαστηρίων, πειραματικών εργαστηρίων, διαδικτυακών διαγωνισμών, φωτογραφικών εκθέσεων, από την παρουσίαση περιοδικών εκθέσεων αντικειμένων από τους φοιτητές και άλλων δράσεων. 

Ταυτόχρονα, επιδιώκοντας να αναδειχθεί σε ισχυρό συνδετικό κρίκο και πόλο έλξης όχι μόνο της πανεπιστημιακής και ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας αλλά γενικότερα της κοινωνίας, το Μουσείο πέτυχε τη διεύρυνση του κύκλου  των επισκεπτών του με την υλοποίηση σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλων δράσεων για ομάδες μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου και τη συμμετοχή του σε διεθνείς εορτασμούς των μουσείων (όπως οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η Διεθνής Ημέρα Μουσείων).

 

Η σελίδα των δραστηριοτήτων βρίσκεται υπό επεξεργασία.