Αρχική σελίδα » Οι Συλλογές του » Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας

Η Συλλογή Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας

Η Συλλογή περιλαμβάνει πετρώματα, απολιθώματα, μαλακολογικό και οστεολογικό υλικό, φυτικά κατάλοιπα, εργαλεία - εξαρτήματα καθώς και τέχνεργα, κατασκευασμένα πειραματικά από φοιτητές.

Ξεχωριστή θέση κατέχει προθήκη με ανθρώπινους σκελετούς.

Όλα τα αντικείμενα της συλλογής είναι εξαιρετικά σημαντικά για τη διδασκαλία. Στόχος είναι να καταδειχθεί η στενή σχέση και αλληλεπίδραση ανθρώπου - περιβάλλοντος. Με τη μελέτη του περιβάλλοντος του παρελθόντος μπορούμε να προσεγγίσουμε καλύτερα τον άνθρωπο και τον πολιτισμό.

 

Υπεύθυνος: Γιάννης Παπαδάτος, αναπληρωτής καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας