Αρχική σελίδα » Οι Συλλογές του » Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

Η Συλλογή Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

Περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής και αναπαραγωγές έργων νεότερων και σύγχρονων Ελλήνων καλλιτεχνών, χαρακτικά, εργαλεία και υλικά σχετιζόμενα με τις τεχνικές / μεθόδους της χαρακτικής, καθώς επίσης γλυπτά, προσχέδια και σχέδια από το αρχείο της ζωγράφου, γλύπτριας και κεραμίστριας Αικατερίνας Εξάρχου-Gensonnet (1921-2005).

 

Υπεύθυνος: Δημήτρης Παυλόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης