Αρχική σελίδα » Οι Συλλογές του » Διαχρονικής και Διαμεσογειακής Συλλογής Κεραμικής

Η Διαχρονική και Διαμεσογειακή Συλλογή Κεραμεικής

Η συλλογή αποτελείται από τουλάχιστον δέκα επιμέρους ενότητες. Αναλυτικά, από μια πλήρη διαχρονική συλλογή αγγείων και οστράκων από την Κύπρο, όστρακα από τη Συρία, αγγεία και όστρακα των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων από τη δυτική και Κεντρική Κρήτη, όστρακα αγγείων των προϊστορικών και ιστορικών χρόνων από το ιερό του Απόλλωνα Μαλεάτα στην Επίδαυρο, αγγεία και όστρακα της Αρχαϊκής και Κλασικής εποχής από την Κόρινθο, αγγεία, όστρακα και ειδώλια της Αρχαϊκής και Κλασικής εποχής από τη Βοιωτία (τα περισσότερα από το Ακραίφνιο), αγγεία και όστρακα της Γεωμετρικής εποχής από την Αττική, όστρακα από τις Κυκλάδες (όπως μια διαχρονική σειρά οστράκων από την πόλη της Νάξου), αγγεία και όστρακα αγγείων της Ελληνιστικής και Αυτοκρατορικής αποχής από τη Ρόδο. Η συλλογή αποτε­λεί σημαντικό βοήθημα για τη μελέτη κεραμικής κατά πε­ριοχές κυρίως σε επίπεδο υλικών και τεχνικών –αναφέρουμε ενδεικτικά σειρά χειροποίητων οστράκων της Αρχαϊκής εποχής από την Αργολίδα.

 

Υπεύθυνος: Λευτέρης Πλάτων, αναπληρωτής καθηγητής Προϊστορικής Αρχαιολογίας