Αρχική σελίδα » Οι Συλλογές του » Βυζαντινής Κεραμικής και Μικροτεχνία

Η Συλλογή Βυζαντινής Κεραμεικής και Μικροτεχνίας

Η συλλογή περιλαμβάνει αγγεία, σκευή και όστρακα της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής εποχής που παρουσιάζονται σε τέσσερις διδακτικές ενότητες: τεχνική κατα­σκευής, θεμα­τολογία, διαχρονική εξέλιξη και κεραμοπλαστικός διάκο­σμος των κτισμάτων.

Η συλλογή συνοδεύεται από κατάλογο με πλήρη φωτογραφική τεκμηρί­ωση.

Τελευταία, η συλλογή εμπλουτίστηκε με σύνολο κεραμεικής από την πρωτοβυζαντινή πόλη των Δελφών.

 

Υπεύθυνος: Πλάτων Πετρίδης, αναπληρωτής καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας