Αρχική σελίδα » Οι Συλλογές του » Αρχαίας Γλυπτικής, Επιγραφικής και Εκμαγείων

Η Συλλογή Αρχαίας Γλυπτικής, Επιγραφικής και Εκμαγείων

Η συλλογή περιλαμβάνει εκμαγεία αρχαίων ελλη­νικών γλυπτών που βρίσκονται κυρίως σε μουσεία του εξωτερικού (όπως το Βρετανικό Μου­σείο, το Λούβρο, η Antikensammlung στο Βερολίνο, η Γλυπτοθήκη του Μονάχου κ.α.) αλλά και της Ελλάδας.

Ορισμένα εκμαγεία (όπως, ο κούρος του Σουνίου, ο ίππος του Αρτεμισίου και τα γλυπτά του δυτικού αετώματος του ναού της Αφαίας στην Αίγινα) παρουσιάζουν ιδιαί­τερο ενδιαφέρον από ιστορική άποψη, διότι έχουν γίνει με βάση παλαιές συμπληρώσεις των γλυπτών, όπως το άλογο του Αρτεμισίου και τα γλυπτά του δυτικού αετώματος του ναού της Αφαίας στην Αίγινα. Επίσης σημαντικό είναι το εκμαγείο της κεφαλής της Νίκης Hertz, η οποία βρίσκεται στο Palazzo Venezia  της Ρώμης και δεν εκτίθεται στο κοινό.

Στη συλ­λογή περιλαμβάνο­νται και πρωτό­τυπα έργα, μια λίθινη σαρκοφάγος από τις ανασκα­φές του ΜΕΤΡΟ (δωρεά της άλλοτε Γ΄ Εφορείας Προϊστορι­κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων) και τέσσερα μαρμάρινα επιτύμβια αγγεία (λήκυθοι και λου­τροφόροι) που αποτελούν δάνειο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μου­σείου. 

Τέλος, εκτίθενται για διδακτικούς σκοπούς ποντα­δόρος και σειρά εργαλείων μαρμαρογλυφίας.

 

Υπεύθυνοι:  Δημήτρης Πλάντζος, αναπληρωτής καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

 Στυλιανός Κατάκης, επίκουρος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας