Αρχική σελίδα » Οι Συλλογές του » Ανασκαφικής Έρευνας

Η Συλλογή Ανασκαφικής Έρευνας

Η συλλογή αυτή που βρίσκεται υπό συγκρότηση, αποτελείται από όστρακα που βρέθηκαν στην πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Διογένειο Γυμνάσιο.

 

Υπεύθυνος: Γιώργος Βαβαρουνάκης, επίκουρος καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας