Αρχική σελίδα » Επισκεφθείτε μας » Πρόσβαση

Το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης βρίσκεται στον 2ο και 3ο όροφο της Φιλοσοφικής Σχολής, στην Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου.

Η πρόσβαση στη Φιλοσοφικής Σχολή είναι δυνατή μέσω των λεωφορειακών γραμμών 220, 221, 235, 250, 608.


Το Αρχαιολογικό Πάρκο Πανεπιστημιόπολης βρίσκεται στο Τέρμα Ιλισίων, δηλ. στο τέρμα των λεωφορειακών γραμμών 220, 221, 235.