Αρχική σελίδα » Επισκεφθείτε μας » Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση: Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης,

                                          Φιλοσοφική Σχολή,  Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου 157 84  Αθήνα


Τηλέφωνα : 210 727 79 46 (Χρήστος Τραγουδάρας, φύλακας ΔΕ)

  210 727 7464 (Μιχάλης Χουλιάρας, φύλακας ΥΕ)

  210 727 75 61 (Αλεξάνδρα Σφυρόερα, Δρ. Αρχαιολογίας, μέλος ΕΔΙΠ)

  210 727 7948 (Μισέλ Ρογκενμπούκε, συντηρητής αρχαιοτήτων, MSc, μέλος ΕΔΙΠ)

  210 727 7628 (Μαρίνα Λεοντάρη, ιστορικός τέχνης, επιμελήτρια Μουσείου,

                         Θεόδωρος Ζυγούρης, δρ. Αρχαιολογίας, επιμελητής Μουσείου)

 

Αρχαιολογικό Πάρκο:  

210 727 5846 (Νίκος Αγγέλης, φύλακας ΥΕ)

210 727 5723 (Λάμπρος Αραχωβίτης, εικαστικός, μέλος ΕΔΙΠ)

 

E-mailmuseum(at)arch.uoa.gr

Twitter: @ArchMuseumUoA