Αρχική σελίδα » Δημοσιεύσεις - Έντυπα » Δημοσιεύσεις για το Μουσείο

Δημοσιεύσεις με αφορμή αντικείμενα του Μουσείου και δράσεις του


Δείτε το σύνολο των δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων για αντικείμενα και δράσεις του Μουσείου στη σελίδα του στην Academia  

 

 

Κόκκου-Βυριδή, Κ. 1980. Συλλογή αγγείων του Πανεπιστημίου Αθηνών. ΑΕ, 33-61

Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, Ν. 1998. Όστρακο με εικονιστική παράσταση από την Προϊστορική Συλλογή του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας Τέχνης. ΑΔ 53 (1998), Μελέτες, 101-112

Δημητρακοπούλου, Χ., Τρέπα, Ε. 2000. Α΄ Έκθεση Έργων Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης. Κατάλογος έκθεσης. Αθήνα

Σερμπέτη, Ε. 2001. Έργο του αγγειογράφου Επικτήτου στη συλλογή του Πανεπιστήμιου Αθηνών. ΑΔ Μελέτες Α΄56, 153-162

Καλοπίση-Βέρτη, Σ. (επιμ.) 2003. Διδακτική Συλλογή Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Κεραμικής. Αθήνα

Palagia, O. 2003. Did the Greeks use a pointing Machine? Bull. Arch. 30, 58

Πανάγου, Τ. 2003-04. Ενσφράγιστες λαβές αμφορέων στη Μουσειακή Συλλογή του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρχαιογνωσία 12, 239-263

Kourou, N. 2005. A pre-palatial stone figurine from Myrtos, Crete. στο R. Gigli (ed.), Μεγάλοι νήσοι. Studi dedicati a Giovanni Rizza per il suo ottantesimo compleanno. Catania, 43-50

Λαϊκή Αιθιοπική Τέχνη: ζωγραφική - χειροτεχνία. Δωρεά Αικατερίνης Εξάρχου. Αθήνα 2005

Palagia, O. 2006. Marble carving Techniques. sτο O. Palagia (ed.), Greek Sculpture: function, materials and techniques in the Archaic and Classical periods. Cambridge, 268

Σαλαβούρα, Ε. 2006. Τα Μυκηναϊκά ειδώλια από την Προϊστορική Συλλογή του Μουσείου του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. Αρχαιογνωσία 14, 95-127

Kourou, Ν. 2007. Silent offsprings and dutiful parents: amforiskoi and multiple vases in Early Iron Age child burials. Στο Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά κ.ά. (εκδ.), Αμύμονα έργα. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Βασίλη Κ. Λαμπρινουδάκη

Μουρελάτος, Δ. 2009. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης. στο Α. Τσιτούρη, Ε.-Μ. Πιτσιάβα, Ε.-Μ. (εκδ.), Εκπαιδευτικές δράσεις για την πολιτιστική κληρονομιά και το περιβάλλον, 2008-2009, Αθήνα, 153-157 

Με τον τροχό του κεραμέα. Προσεγγίζοντας την κεραμεική της Ύστερης Αρχαιότητας. Περιλήψεις ανακοινώσεων και βασική βιβλιογραφία. Α΄ Κύκλος Διαλέξεων Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης (2011-12). Ηλεκτρονικό τεύχος. Αθήνα 2012

Κούρου, Ν. 2011. Ταμύναι Ερετρικής και "Χθόνια Λουτρά". Με αφορμή δύο πρωτογεωμετρικές υδρίσκες από το Αλιβέρι της Ευβοίας. στο Π. Βαλαβάνης (επιμ.), Ταξιδεύοντας στην Κλασική Ελλάδα. Τόμος προς τιμήν του καθηγητή Πέτρου Θέμελη. Αθήνα, 119-134. 

...