Αρχική σελίδα » Άνθρωποι » Αφυπηρετήσαντες Υπεύθυνοι Συλλογών Μουσείου

Αφυπηρετήσαντες υπεύθυνοι Συλλογών Μουσείου


Συλλογή Κλασικής Αρχαιολογίας: Ε. Σερμπέτη, καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας

  Π. Βαλαβάνης, καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

Συλλογή Προϊστορικής Αρχαιολογίας: Ν. Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα, καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας

Συλλογή Γλυπτικής, Επιγραφικής και Εκμαγείων: Λ. Παλαιοκρασσά, καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας

 Ό. Παλαγγιά, καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας

Διαχρονικής και Διαμεσογειακής Συλλογής Κεραμικής: Ν. Κούρου, καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας

Συλλογή Βυζαντινής Ζωγραφικής: Μ. Παναγιωτίδου, καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας

   Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Συλλογή Βυζαντινής Ζωγραφικής και Μικροτεχνίας: Σ. Καλοπίση-Βέρτη, καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας

Συλλογή Πετρωμάτων, Μεταλλευμάτων και Αρχαίας Τεχνολογίας: Γ. Κοκκορού-Αλευρά, καθηγήτρια Καλσικής Αρχαιολογίας

Συλλογή Ανασκαφικής Έρευνας: Ειρ. Πέππα-Παπαϊωάννου, καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας

Συλλογή Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας: Λ. Καραλή, καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας