Αρχική σελίδα » Άνθρωποι » Αφυπηρετήσαντες Διευθυντές Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Αφυπηρετήσαντες Διευθυντές Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

1978-79 έως 2005-06: Β. Λαμπρινουδάκης, καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας

2006-07 έως 2011-12: Σ. Καλοπίση-Βέρτη, καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας

2012-13 έως 2016-17: Μ. Κωνσταντουδάκη-Κιτρομηλίδου, καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας